Relacje Inwestorskie:

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok Pobierz

Opinia Biegłego za 2021 Pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok Pobierz

Opinia Biegłego za 2022 Pobierz

Uchwały 2023 :
 – pokrycie straty – POBIERZ
 – przyjęcia SF 2022 – POBIERZ
 – inne uchwały – POBIERZ